Mediacje

Mediacje

Mediacja ma na celu wypracowanie satysfakcjonujego, akceptowanego przez obie strony stanowiska (ugody) w danej sprawie dotyczącej np. alimentów, kontaktów z dzieckiem, podziału majątku, działu spadku, zapłaty czy zadośćuczynienia od sprawcy przestępstwa itp.

Mediacja może być prowadzona w trakcie sprawy sądowej lub zamiast niej (na zlecenie osób prywatnych), co gwarantuje oszczędność czasu, kosztów i stresu związanego z postępowaniem sądowym. Mediacja ma charakter dobrowolny (można zrezygnowac w każdym czasie) i całkowicie poufny. Udział w mediacji nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia ugody i nie wyłącza również możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez Sąd, ma moc wyroku sądowego i może stanowić tytuł wykonawczy uprawniający do egzekucji komorniczej.

Mediacja nie wymaga równoczesnej obecności obu stron.
W ramach prowadzonej mediacji Kancelaria oferuje możliwość spotkań indywidualnych, bez konieczności często "niechcianego " kontaktu np. z byłym małżonkiem.

Kancelaria prowadzi zarówno mediacje sądowe jak i pozasądowe